Budowa

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę składa się z kilku etapów:

1. Wniosek o wydanie warunków zabudowy:

 • Wniosek składa się do właściwego urzędu miasta lub gminy.
 • Do wniosku należy dołączyć m.in. mapę sytuacyjno-wysokościową, wypis z rejestru gruntów i ewidencji gruntów oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. Decyzja o warunkach zabudowy:

 • Urząd miasta lub gminy wydaje decyzję o warunkach zabudowy w terminie do 21 dni (w przypadku postępowania uproszczonego) lub do 90 dni (w przypadku postępowania zwykłego).

3. Projekt budowlany:

 • Projekt budowlany musi być sporządzony przez uprawnionego projektanta.
 • Projekt budowlany składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej.

4. Wniosek o pozwolenie na budowę:

 • Wniosek składa się do właściwego starostwa powiatowego.
 • Do wniosku należy dołączyć m.in. projekt budowlany, decyzję o warunkach zabudowy, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz inne dokumenty, depending on the type of construction.

5. Decyzja o pozwoleniu na budowę:

 • Starostwo powiatowe wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę w terminie do 65 dni (w przypadku postępowania uproszczonego) lub do 90 dni (w przypadku postępowania zwykłego).

Dodatkowe informacje:

 • Szczegółowe informacje na temat procedury uzyskania pozwolenia na budowę można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii
 • Wniosek o pozwolenie na budowę można również złożyć elektronicznie za pomocą platformy e-Budownictwo: 

Przydatne narzędzia:

Pamiętaj, że procedura uzyskania pozwolenia na budowę może być czasochłonna i skomplikowana. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego architekta lub innego specjalisty.

Inne ważne informacje:

 • Z dniem 19 września 2020 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo budowlane, która wprowadziła wiele zmian w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Nowa ustawa wprowadziła m.in. dwa rodzaje postępowania: uproszczone i zwykłe.
 • Postępowanie uproszczone jest dostępne dla budowy domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 70 m2.
 • W przypadku postępowania uproszczonego decyzja o pozwoleniu na budowę wydawana jest w terminie do 65 dni.

Mam nadzieję, że te informacje pomogą Ci w uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Uwaga:

 • Informacje na temat procedury uzyskania pozwolenia na budowę mogą ulec zmianie. Przed rozpoczęciem procedury warto sprawdzić aktualne przepisy.
 • Zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem lub architektem w celu upewnienia się, że wszystkie dokumenty są sporządzone poprawnie.